Løten og Vang beitelag får inntil 70.000 kroner fra Fylkesmannen til å kjøpe inn radiobjeller for å forebygge rovviltskader.

Beitelaget har søkt om midler til tekniske tiltak i form av radiobjeller. Slike bjeller kan begrense tap av sau, ved at de gir mulighet for mer treffsikkert og effektivt tilsyn. Ved å fange opp uro i flokken og skadesituasjonen på et tidlig tidspunkt vil andre tiltak som skadefelling eller tidlig sanking raskt kunne iverksettes.

Fylkemsmannens miljøvernavdeling skriver at det prioriteres å gi tilskudd til radiobjeller i viktige beiteområder med relativt store tap og få alternative forebyggende tiltak. Fylkesmannen gir tilsagn om tilskudd til innkjøp av radiobjeller i tilhørende utstyr på inntil kroner 70.000. De regner et tilskudd på inntil kroner 1.000 per bjelle. Driftskostnadene ved bjellene skal dekkes av beitelag eller bruker. Bjellene forventes å ha en levetid på fem år, og beitelaget forplikter seg til å bruke bjellene fram til 2022.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00