Nyfødtscreening har vært etablert i Norge helt siden midten av 70-tallet, men ble utvidet til å gjelde hele 23 sykdommer i 2012. De aller fleste foreldre velger å teste babyene sine. Det blir gjort ved at det tas en liten blodprøve i babyfoten som sendes til analyse ved Oslo universitetssykehus.

– Undersøkelsen er frivillig, men i Norge har vi stor oppslutning om nyfødtscreeningen, og det er vi svært glade for siden det kan få stor konsekvenser dersom sykdommen barnet har, ikke oppdages i tide, sier overlege Tangeraas.

Testen gjør det mulig å avdekke alvorlige sykdommer hos et barn som ikke enda har utviklet symptomer. Forebyggende behandling kan da settes raskt i gang, blant annet ved at barna får riktig ernæring, medisiner og oppfølging I tillegg står foreldre og helsepersonell bedre rustet til å håndtere situasjonen hvis barnet skulle vise sykdomstegn når diagnosen er kjent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00