Når barnevernet får en bekymringsmelding, skal denne undersøkes snarest og senest innen tre måneder. I 36,5 prosent av sakene barnevernet i Løten skulle behandlet i første kvartal av 2017, brøt de fristen.

I Ringsaker henlegger de seks av ti barnevernssaker.

Nå har Fylkesmannen ved fylkeslegen sendt kommunen brev hvor de ber om at det blir satt i verk nødvendige tiltak for å sørge for at dette ikke gjentar seg. I brevet skriver de at de ser at det er behov for oppfølging av kommunen for å bringe klarhet i årsaken til overskridelsene. Kommunen kan bli ilagt mulkt dersom situasjonen ikke bedrer seg.

GJELDER 11 SAKER

I snitt brøt kommunene i Hedmark fristen i 5 prosent av sakene de første månedene av 2017. Kommunalsjef velferd Arne Jørstad i Løten er slett ikke fornøyd med at barnevernet i Løten brukte for lang tid i 36,5 prosent av sakene.

– Det er altfor mye. Nå ser vi på om vi kan gjøre noe midlertidig med bemanningssituasjonen, sier Jørstad.

Ifølge ham gjelder overskridelsen saker barnevernet fikk inn før nyttår. Behandlingsfristen er på tre måneder, men da mars var over, lå 11 saker fra 2016 fortsatt på vent.

– Overskridelsene er på mellom fire dager og én måned og 13 dager. Det skal uansett ikke være overskridelser, så har må vi gjøre tiltak, sier Jørstad.

– må komme à jour

Jørstad sier at årsaken til overskridelsene, er at barnevernet i Løten i noen måneder har hatt ubesatte stillinger og en utfordrende vikarsituasjon. Fristoverskridelsene skyldes dermed kapasitet. Men kommunalsjefen forsvarer ikke kommunen.

– Uansett årsak: Det skal ikke være overskridelser. Derfor ser vi på hvilke tiltak vi kan gjøre, sier Jørstad.

– Hva slags umiddelbare grep vil kommunen gjøre?

– Vi ser på muligheten for å få inn folk for å ta unna, slik at vi kommer oss à jour og ikke drar med oss overskridelsene videre.

VIL SE PÅ RUTINENE

I brevet ber fylkeslegen kommunen om en skriftlig redegjørelse for hvorfor situasjonen er som den er, og for hva kommunen vil gjøre med dette, innen 9. juni.

Fylkeslegen peker også på at rapporteringen fra kommunen viser mangelfulle rutiner for å beslutte i hvilke saker undersøkelsesfristen må utvides fra tre til seks måneder, noe kommunen har anledning til i særlige tilfeller.

– Det er også noe vi går inn i, sier Jørstad.

«Tjenesten er sårbar»

I kommunens årsmelding fra 2016 står det at barnevernstjenesten til tider har vansker med å følge opp saker på grunn av lav bemanning.

Barnevernstjenesten har over tid har hatt en vakanse, eller tom stilling, sett i forhold til mengde saker. «Det betyr at lovpålagt saksbehandling som meldinger og undersøkelser har blitt prioritert for å overholde pålagte frister. Tjenesten er sårbar, og det har vært periodevis vanskelig å følge opp dette godt nok på grunn av kapasitet i tjenesten og tidkrevende saker», står det i årsmeldingen. 

I 2016 hadde 102 barn og unge mellom 0 og 22 år i Løten barnevernstiltak. Dette tilsvarer en andel på 5,2 prosent. På landsbasis får rundt 4 prosent hjelp fra barnevernet. «Løten barnevern har relativt mange meldinger, tiltak og omsorgstiltak i forhold til befolkningsmengden. Barnevernstjenesten i Løten har flere meldinger med høy alvorlighetsgrad som vold i nære relasjoner, høyt konfliktnivå mellom foreldre, rus- og psykisk helse problematikk, i tillegg til atferdsproblematikk hos barn og unge.», står det i årsmeldingen.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.