Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) skal dele ut 130 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Disse pengene utløser igjen midler fra fylkeskommunen.

Hedmark er et av fylkene med dårligst utbygd bredbånd, sammen med Oppland og Sogn og Fjordane. Stange fikk penger i fjor, Ringsaker året før.

Stønadsordningen skal gi tilskudd til utbygging i områder der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut på egen hånd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00