Ved en eventuell krisesituasjon skal Løtenhallen brukes som senter for evakuerte og pårørende. Til det trengs det reservestrøm.

I forbindelse med opprettelse av Løtenhallen som evakuert- og pårørendesenter, er det behov for montering av reservestrømaggregat, skriver seksjonsleder Erik Adolfsen i Bygg- og vedlikeholdsseksjonen i brev til kommunen.

Dette er planlagt montert i et rom i lagerdelen av hallen. Dermed kreves det bruksendring til Teknisk rom for montering av aggregat for reservestrøm, noe seksjonsleder Adolfsen i kommunen søker Karl Anders Evensen i kommunens byggesaksavdeling om. Planene er gjennomgått av Fire Safe AS med tanke på brannsikkerhet. Prosjektering og utførelse av bygningsmessige arbeider for øvrig vil Bygg- og vedlikeholdsseksjonen i Løten kommune ta seg av.

Aggregatet som skal monteres, vil ha en kapasitet på 200 Kva. Dette blir levert som en komplett enhet for tilkobling til hovedtavlen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00