Løten kommune planlegger et nytt tomteområde sør for boligfeltet Bergum. Området som er tenkt for tomter er på 100 dekar.

Norconsult har levert utarbeidet skisser over alternativer på det nye området. Det kan være snakk om et sted mellom 90 og 260 boliger på feltet.

I dag er området dekket av skog som er mye brukt som turområde.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00