Nå er det opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å avgjøre om grunneier Børre Johnstad skal få bygge butikk. Med «ja» fra begge departementene har Tor André Johnsen (Frp) tro på at det kan åpnes for butikk på Ånestad.

– Dette er en utrolig lettelse. 1.000 kilo har lettet fra skuldrene mine. Nå har begge fatdepartementene frafalt innsigelsene sine og kommet med positive anbefalinger, sier Johnsen, som sammen med Gunnar Gundersen (H) har jobbet mye med Ånestad den siste tiden.

«Slik Samferdselsdepartementet vurderer det, bør (derfor) Løten kommunes plan om å legge til rette for detaljhandelsareal på 2.000 m2 kunne tillates», skriver departementet, som mener Statens vegvesens innsigelse ikke bør tas til følge.

Samferdselsdepartementet har merket seg at et enstemmig kommunestyre ønsker butikk på Ånestad.

«Ved ikke å tillate detaljhandel på Ånestad risikerer man at mye av dagligvarehandelen fra gjennomfartsbilistene blir foretatt utenfor Løten, med den konsekvens at handelsinntektene lokalt forringes», skriver departementet i sitt brev.

Nå går saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har siste ord.

– Nå setter vi inn det aller siste støtet. Det vil overraske meg stort hvis Kommunal- og moderinseringsdepartementet går imot anbefalinger fra to av sine faglige departementer, sier Johnsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00