Løten kommune innførte eiendomsskatt i 2010. Denne gjelder for hele kommunen.

Formannskapet vedtok i går en skattesats på 4,75 promille med fem mot fire stemmer. Bunnfradraget settes til 200.000 kroner. Eiendomsskatten kreves inn i tre terminer.

Kjell Ingar Olsen (Sp) foreslo å redusere økningen i eiendomsskatten i rådmannens forslag med 0,25 promille i økonomiplanperioden (2017-2020). Dette forslaget ble nedstemt med fem mot fire stemmer.

Eiendomsskatten ble i sin tid innført i Løten for å legge forholdene til rette for best mulig kommunale tjenester i framtida, og for å vedlikeholde disse tjenestene på nivå med andre kommuner i regionen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00