Anleggsarbeidet på det nye boligområdet i Slipervegen på Ådalsbruk er i gang. Løten kommune regner med å kunne starte salget av tomtene i september.

I anleggsperioden skal det opparbeides veg, vann, kloakk, strøm og fiber til alle tomtene. Entreprenørfirmaet M. Dobloug er nå i gang med arbeidet, skriver Løten kommune på sine hjemmesider.

Det nye området består av elleve boligtomter. Her vil det kunne bygges tomannsboliger og eneboliger. I Slipervegen 2, 4, 6 og 8 er det mulighet for tomannsboliger, noe kommunestyret også vedtok i reguleringsbestemmelsene for området.

De nye tomtene ligger inntil et allerede eksisterende boligområde på Ådalsbruk. Løten kommune praktiserer ikke reservasjoner eller forhåndssalg av tomter, men sier at salgsstart vil bli annonsert blant annet på kommunens hjemmesider.

Løten kommune har mange forespørsler om ledige tomter, men i praksis er det lite som er tilgjengelig for bygging per i dag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00