Retzius ved bedriftssenteret i Sparebanken Hedmark påpeker at han ikke kan gå inn i enkeltsaker, men sier det aller viktigste for banken er å forsikre seg om at det er de riktige folka som gis disposisjonsrett til kontoer tilhørende organisasjoner, lag og foreninger. I disse årsmøtetider sier han det aller viktigste er at korrekte opplysninger sendes inne til Brønnøysundregistrene. Samtidig er det slik at de ulike organisasjonene kan ha egne bestemmelser som er avtalt direkte med banken, for eksempel dersom et styre har bestemt at det er kasserer som har lov til å disponere kontoen.

– Det er knallviktig å oppdatere Brønnøysundregistrene. En del venter litt for lenge med å gjøre det, sier Retzius.

Sparebanken Hedmark har cirka 3.500 foreningskunder. For disse gjelder de samme reglene som for aksjeselskaper og andre bedriftskunder.

– Det er akkurat de samme reglene som gjelder for Aker Solution som for Speidergruppen Løvsprett. Kundene skal være helt trygge på at vi ikke gir noen anledning til å disponere penger de ikke skal ha tilgang til.

Bytte av disponenter foregår ofte over telefon og e-post til bankens bedriftssenter i Hamar, eller ved personlig oppmøte på et av bankens kontorer. Ved bedriftssenteret har de mange av disse sakene og derfor opparbeidet kompetanse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00