I avslaget fra kommunen, enstemmig vedtatt av formannskapet, står det blant annet at vedlikeholdsarbeid som skifte av gulv i det flotte klubbhuset, vil kunne behandles over tilskuddsposten for dugnadsbaserte fellestiltak. Denne er på 50.000 kroner årlig.

– Søknaden kom langt over søknadsfristen, som er 1. mai. Det er fullt mulig å søke igjen i 2017, sier rådmann Tollef Imsdalen.

– Kasserern påstår at formannskapet kun tenker fotball når penger skal fordeles til idretten?

– Det skal ikke jeg kommentere, sier Imsdalen og henviser til politikerne.

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth sier at posten for dugnadsbaserte fellestiltak vil være aktuell for gulvbyttet. Hun peker på at kommunen ikke har ubegrenset med penger.

– Vi har 130 aktive lag og foreninger i Løten, og det er jeg glad for. Men noen ganger må man si nei, for vi har ikke ubegrenset med penger, sier Lilleøkseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00