Innskrenkede skytetider kan blir et av resultatene når politikerne i Løten i løpet av våren skal behandle reguleringsplanen for skytebaneanlegget ved Rokosjøen. Nå er høringsrunden for planen ute, og kommunen har fått en stor mengde innspill fra brukere.

De siste ti årene har det med jevne mellomrom kommet klager på støy fra naboer til anlegget. Dette er en av grunnene til at arbeidet med reguleringsplanene kom i gang. For å ta hensyn til naboer vil kommunen blant annet stramme inn tidspunktene for når det kan skytes.

KAN GÅ UT OVER ØKONOMIEN

Oscar W. Nilssen i Løiten Jeger- og Fiskerforening er blant dem som har skrevet brev til kommunen. I 55 år har han brukt området og anlegget til rekreasjon, skytetrening og opplæring av unges skyttere og jegere. Han har forståelse for at enkelte naboer kan synes støyen er plagsom. Gjennom årenes løp er det bygget opp støyvoller, og disse skal gjøres høyere, men Nilssen frykter det nye regelverket fra kommunen vil være så strengt at det ikke lenger vil gå rundt økonomisk ved skytebaneanlegget.

– Jeg vil anslå at anlegget har en verdi på 35 millioner kroner. Det koster en del å drive det. Blir skytetider, antall skudd og anledningen til å arrangere stevner innskrenket, må kommunen yte penger over sitt årlig budsjett. Hvis ikke kan vi like godt legge ned, sier Nilssen.

Kommunen har stipulert at det er 800 brukere av anlegget. Nilssen tror det kan plusses på ytterligere 200.

HER kan du lese en tidligere sak om skyting og økonomi i Løten.

PISTOLBANEN KAN BLI BORTE

Størsteparten av skyteaktiviteten som bedrives ved anlegget, er relatert til jakt. I tillegg har Hamar Praktiske Skyttere (HPS), en av landets største klubber innenfor dynamisk sportsskyting, en bane. Dette er den delen av anlegget det er knyttet størst spenning til når kommunen skal behandle reguleringsplanen. HPS innhentet tillatelse fra grunneiere og politiet til å bygge banen i 2003, men søkte aldri kommunen om tillatelse. Derfor fremmes reguleringsplanen i to alternativer: ett med og ett uten pistolbanen.

– Hvis vi er riktig uheldige, kan banen vår bli borte. Men vi håper i det lengste at vi får fortsette. Vi hadde ikke peiling på at vi skulle søke kommunen den gangen vi bygde. Det var en stor tabbe. Nå håper vi inderlig at vi får fortsette, sier Tåle Johnstad, formann i Hamar Praktiske Skyttere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00