Fra nye riksveg 3/25 står ferdig og 20 år framover vil det koste 44 kroner å passere bomstasjonen på Ebru hver veg med personbil. Som HA skrev torsdag har formannskapet i Løten nå bestemt at de ikke vil protestere på prisen.

De 44 kronene provoserer pendlere og andre som ofte kjører mellom Løten og Elverum. Hilde Jensen på Ådalsbruk er en av dem. «Flott for dem som jobber i Elverum og bor i Løten», skrev hun sarkastisk i kommentarfeltet da HA la ut saken om formannskapets beslutning på Facebook.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har forhandlet seg fram til en bedre pris, sier Hilde Jensen, som selv kjører mellom Ådalsbruk og Elverum et par ganger i uka.

Selv er hun og mannen Werner Jensen pensjonister, men de har regnet på hvor mye pendling mellom Løten og Elverum bare i bompenger vil koste sønnen, som jobber på Høgskolen i Elverum.

– I løpet av den tida bommen står, vil han ha betalt 400.000 kroner i bompenger. For pendlerne blir dette vanvittig dyrt, sier Werner Jensen.

uvanlig høy takst

70 bilister har kommentert saken HA la ut torsdag på Facebook. Den gjennomgående tonen er at 44 kroner hver vei er for mye.

– Hadde det vært snakk om 20 kroner, hadde ikke folk reagert sånn. Mellom Hamar og Oslo er det ingen bomstasjoner på over 23 kroner, sier Werner Jensen.

Hilde Jensen synes Løten-politikerne burde kommet med noen innsigelser.

– Nå får Bente Elin Lilleøkseth reise inn og forhandle, oppfordrer hun ordføreren.

– Om vegen blir utsatt et år, spiller ingen rolle. Vi har en veg som det går bra å kjøre på en stund til, sier hun.

Flere av dem som har reagert på bompengetaksten sier at de i framtida vil vurdere Militærvegen. Der må bilistene ut med 30 kroner i bompenger. Militærvegen er brei og fin, men den er ikke beregnet på pendlere.

cirka 12.000 biler i døgnet

Statens vegvesen har utarbeidet en oversikt over hvor mye trafikk de forventer på nye riksveg 3/25. Utregningene deres viser at det når den nye vegen står ferdig kan forventes en gjennomsnittstrafikk på 11.500 biler daglig.

I tillegg regner de med rundt 900 bompasseringer på dagens riksveg 3/25, for også her må folk i framtida belage seg på å betale.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00