– Vi står sammen i kampen mot vold og seksuelle overgrep, sier Kristine Berg, prest i Løten.

17. februar har hun dratt i gang verdighetsmesse i Løten kirke. Slike gudstjenester arrangeres over hele landet, men det er første gang biskopen, en representant fra politiet, ordføreren og lokale lag og foreninger arrangerer en slik messe sammen i Løten.

– Hele livet hører hjemme i kirken. Vi ønsker å løfte fram menneskers verdighet i kampen mot vold og seksuelle overgrep, sier Berg.

Hun sier det er viktig å synliggjøre folks erfaringer, og at kirken i så måte er et godt møtested.

Biskop Solveig Fiske skal holde preken under verdighetsmessen i Løten, og som ett av flere håndfast symbol skal døpefonten den 17. februar fylles med perler.

– Vi legger perler i døpefonten, så kan folk hente seg en verdighetsperle, forteller Berg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00