Målet med aksjonen har vært å veilede og kontrollere virksomheter for å forebygge arbeidslivskriminalitet. Det melder Skatteetaten i en pressemelding mandag morgen.

I en koordinert kontroll fikk 25 virksomheter over hele landet besøk av skattepatruljer. Et av prosjektene som ble kontrollert hadde nesten 350 arbeidstakere i arbeid.

– Prosjektet er et av de største vi har kontrollert. Skattepatruljer er et landsdekkende satsingsområde for Skatteetaten. For oss er det viktig å være der det skjer. Vi må øke vår kunnskap om aktørene i markedet, samtidig ønsker vi å gi god veiledning og håndtere avvik for å oppnå etterlevelse av det regelverket vi forvalter, sier Eve Vangsnes Bergli, divisjonsdirektør for divisjon innsats i Skatteetaten.

Følger opp samarbeidsavtaler

Nesten halvparten av virksomhetene som ble kontrollert den siste uka har inngått samarbeidsavtale om informasjonsutveksling med Skatteetaten. Avtalen skal sette dem bedre i stand til å velge seriøse leverandører.

– Målet med samarbeidsavtalene er at de seriøse utbyggerne skal holde useriøse leverandører ute av markedet. Vårt bidrag er å legge til rette for at våre samarbeidspartnere tar gode og velinformerte valg i prosessen, sier Bergli.

Skattepatruljene blir et vanlig syn

Skattepatruljene vil nå være synlige og ute på oppdrag over hele landet, hver dag, året rundt.

– En målsetting er at skattepatruljene skal bli et kjent syn ute på byggeplasser og i samfunnsbildet, sier Bergli.

Skattepatruljen kommer i tillegg til arbeid som er knyttet til landets sju tverretatlige a-krimsentre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00