Obos Innlandet vil bygge mer enn først godkjent på Lund Søndre:

• Bebyggelsen er foreslått økt fra to-tre etasjer til blokker på fire etasjer.

• Antall leiligheter økes fra minimum 101 til 134. Maksimumstallet kan bli 190.

– Vi er skremt, provosert og overrasket, sier nabo Pål Henning Berg.

LETTERE FOR POLITIKERNE

Naboene i Vognvegen, Stenbergvegen og Aluvegen frykter at Ringsakers politikere ikke vil se hvor dominerende blokkene vil bli bomiljøet.

– Det er vanskelig for politikerne å ta stilling til dette når de ikke bor her. Derfor har vi fått laget illustrasjoner som viser hvordan blokkene vil bli om Obos Innlandet får ja, sier Berg.

Han understreker at det er viktig med illustrasjoner som viser riktig høyde.

VIL BLI BY-GETTO

Pål Henning Berg understreker at naboaksjonen ikke dreier seg om jordvern.

– Dette gjelder en helhet og estetikk. Vi er vant til å bo landing og har akseptert at det kommer en utbygging. Men det er forskjell på den opprinnelig utbyggingen og det nye forslaget om å bygge en by-ghetto. Alle gode hensikter blir brått lagt til side fordi utbygger ønsker å tjene mer penger, sier Berg.

SA DET VAR BAGATELL

Naboene er like overrasket over at Ringsaker kommunes administrasjon mente at endringsforslaget til Obos Innlandet er en bagatell.

– Etter vår mening er det ikke en bagatell å doble antall etasjer, sier Pål Henning Berg.

I det nye forslaget vil Obos Innlandet kunne sette opp blokker i fire etasjer og inntil 13,5 meter.

– Vi som bor ovenfor og nedenfor området vil egentlig miste alt vi har i dag, sier Berg.

FRYKT FOR PRESEDENS

– Er dere redd for at det kan bli en enda større utbygging på resten av Lund Søndre?

– Vi legger ikke skjul på at vi frykter at endringer kan gi presedens for senere prosjekt, sier Berg.

Han mener at Hamar kommunes ja til tre etasjer på Vold allerede har gitt en presedens.

OBOS MED EGNE SKISSER

Obos-direktør Kjell Magne Brobakken forholder seg til egne skisser for utbyggingen av Lund Søndre.

– Vi har våre skisser. Det vil bli fint. Området vil få mye luft, flere siktlinjer, mindre fotavtrykk på bebyggelsen. Ingen er tjent med svære og tunge bygningskropper. Vårt forslag vil gi et bedfe bomiljø, sier regiondirektør Kjell Magne Brobakken i Obos Innlandet.

Han har også tillit til at Ringsakers planutvalg i sin behandling av reguleringsplanen veier interesser både til utbygger, naboer, friluftsliv, kulturvern, miljø og offentlig til beste for alle.

– Forslaget er ute på høring og vi vet ikke noe mer nå før plansaken skal sluttbehandles. Den er til planhåndtering i Ringsaker kommune. Vi ønsker derfor å avvente den endelige behandlingen av reguleringsendringen, sier Kjell Magne Brobakken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00