De senere årene har det blitt opprettet såkalte navnede minnelunder mange steder.

Det er et gravfelt med felles minnesmerke og anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte.

I Hamar er det per i dag ingen slike minnelunder.

Kommunestyrepresentant Borgny Nygaard (Pp) foreslo i mars i år å opprette slike minnelunder, og deretter er også kirkelig fellesråd involvert.

På to kirkegården

I ettertid er saken utredet av kommunen, med forslag om å bevilge 400.000 kroner til formålet.

Mens rådmann Bjørn Gudbjørgsrud anbefalte at kommunen opprettet én slik navnet minnelund, fikk Nygaard i sist kommunestyremøte flertallet med på å legge til rette for slike minnelunder både på Vang kirkegård og Hol gravlund.

– Vi vet at dette vil bli godt mottatt av mange som ikke vil etterlate arbeid med stell av graver til etterkommerne sine, sier Nygaard.

Bor langt unna

Slektninger kan være bosatt langt unna sine kjæres gravsted, og har vanskelig selv for å stelle gravstedet.

Da kan en navnet minnelund være en løsning. I tillegg har gravsteiner en stor kostnad, som ikke alle greier å bære.

Med minnelund blir det heller ikke dyre festeavgifter, slik tilfellet er for kistegraver.

Det er kirkegårdsforvalteren som tar seg av beplantning og stell av slike minnelunder.

Kunstnerisk innslag

Utformingen av minnelundene skal være nøktern, men ordentlig for å tilfredsstille kravene de etterlatte har.

Minnelundene skal utstyres med en kunstnerisk utforming.

For kommunens del kan også de navnede minnelundene redusere behov for å utvide eksisterende kirkegårder, heter det i rådmannens saksutredning.

Mange steder

Det var først i 2012 at navnede minnelunder ble hjemlet i lov, men da var det allerede etablert mange slike minnelunder rundt i landet.

Den første navnede minnelunden i Norge ble etablert i Bærum for 25 år siden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00