Det lover regjeringen som en del av nærpolitireformen.

Anders B. Werp, som representerer Høyre på Stortinget og som er første nestleder i justiskomiteen, var på Hamar politihus i går for å få en orientering om hvordan reformarbeidet går i landets geografisk største politidistrikt.

Regjeringen mener 19 millioner kroner skal holde til å få startet opp omsorgskontorer for krimofre – i regi av politiet – i alle landets 12 politidistrikter.

HAR ALLEREDE KONTOR

På Hamar finnes fra før Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre.

Dette kontoret skal nå slås sammen med det nye offerkontoret som politiet får ansvaret for.

Regjeringen tar de ni millionene som denne ordningen koster og slår sammen med de 19 friske millionene som de vil bruke på formålet.

SIGNAL TIL OFRE

– Hvorfor vil dere opprette nye offeromsorgskontorer?

– Vi ønsker å signalisere et økt fokus på ofre for kriminelle handlinger. De skal få bedre oppfølging over tid.

Det sier Werp til HA i en pause under besøket hos politiet i Hamar mandag.

– Vil et slik tilbud til ofre kunne være i drift i løpet av 2017?

– Regjeringen foreslår midler til det over 2017-budsjettet, deretter blir det opp til politidistriktene å sette det ut i livet, sier Werp.

KAN FYLLE TOMROM

Bistandsadvokatene har mye kontakt med mennesker som er ofre for kriminelle handlinger, og da særlig i volds- og overgrepssaker.

En av disse bistandsadvokatene er Inger Johanne Reiestad Hansen.

Hun tror det nye offeromsorgskontor kan fylle et tomrom.

– Det kan være et tomrom særlig i voldssaker der ofrene ikke har automatisk krav på bistandsadvokat. Vi ser at det er en gruppe fornærmede i noen straffesaker som havner litt ute i «ingenmannsland», og som har behov for å finne vegen videre. For disse kan dette trolig være et godt tilbud, sier Reiestad Hansen, som nesten utelukkende har ofre i mer alvorlige volds- og overgrepssaker som sine klienter.

Det nye offeromsorgskontoret skal formes etter malen fra et støttekontor for kriminalitetsofre i Trondheim.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00