Det forteller prosjektdirektør Øyvind Moshagen til HA. På strekningen mellom Arnkvern og Moelv ble pris vektlagt tjuefem prosent i anbudskonkurransen, og det var Veidekke som stakk av med kontrakten som beløper seg til hele 2,3 milliarder norske kroner.

– De var best på å redusere risiko, hadde best oppdragsforståelse, og intervjuer med de viktigste nøkkelpersonene telte også svært mye, forklarer Moshagen.

STÅR RELATIVT FRITT

Den offentlige anbudsordningen har i kjølvannet av konkursen til søppelgiganten RenoNorden vært under lupen, og har blitt diskutert blant politikere på Hedmarken. I anbudskonkurransen som Sirkula lyste ut, og som RenoNorden vant, telte pris seksti prosent.

Moshagen ønsker ikke å kommentere praksisen hos andre, men forteller gjerne om vegselskapet:

– Nye Veier vil svært sjelden ha konkurranse om den laveste prisen, fordi vi er overbevist om at andre konkurranseformer gir et bedre resultat, sier Moshagen til HA.

– Står Nye Veier fritt til å vekte anbudene slik man ønsker selv?

– Innenfor loven om offentlige anskaffelser er det en mengde krav som skal oppfylles, men vi har stor anledning til å ha relevante og etterprøvbare kriterier som er viktige for den aktuelle anskaffelsen, svarer Moshagen.

bruker ny modell

På strekningen Kolomoen–Arnkvern ble derimot pris vektet syttifem prosent.

– Hvorfor så stor forskjell på de to strekningene?

– Innen vi skulle ut med Arnkvern-Moelv, var vi aktive inn mot Direktoratet for forvaltning og IKT for nye måter å gjennomføre store innkjøp på, og Nye Veier bestemte at vi skulle bruke den nye metoden både på E18 fra Rugtvedt til Dørdal og på E6 fra Arnkvern til Moelv, svarer Moshagen, og legger til:

– Hadde byggestarten på Kolomoen-Arnkvern vært noen måneder senere, så ville vi gjort det samme på begge kontraktene.

Metoden Nye Veier har tatt i bruk kalles «Best Value Procurement», eller oversatt «Prestasjonsorientert innkjøp».

– Etter BVP-modellen fastsetter vi en makspris for kontrakten, som alle tilbyderne må holde seg under. Maksprisen er satt ut fra markedspris. Vi kan derfor vekte prisen så lavt som tjuefem prosent, og heller vektlegge tilbydernes prestasjoner høyt, sier Moshagen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00