Stortingspolitikeren fra Hamar er av en helt annen oppfatning enn Frp-Johnsen. Hun er sterkt kritisk til ønsket om å bygge billigere.

– Regjeringen har gjort et alvorlig grep ved å organisere seg vekk fra ansvaret for å bygge sikker veg. Vegselskapet har fått én bestilling, og det er å spare penger. Det må gå ut over noe, sier hun.

Trettebergstuen trekker fram at det allerede er bestemt at nye E6 ikke skal få veglys, og at vegen blir noe smalere enn lenger sør.

– Dette er problematisk for trafikksikkerheten. Nå skal man altså kutte hjørner og spare penger også på frostsikring. Dette er høyrepolitikk på sitt verste. Å bygge dårligere blir bare dyrere på sikt. Jeg føler meg ikke sikker på at denne utbyggingen nå gjøres forsvarlig, og billigst på lang sikt. Det er enkel logikk oppi dette: Gjør du noe lettvint og billig, da blir det ofte dyrt til slutt. Vi har overhodet ikke råd til å gamble med sikkerheten langs vegene, avslutter hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00