Hamar kommune skal snart vedta en ny kommuneplan for perioden 2018 til 2030. Assisterende rådmann Terje Halvorsen forteller at en utsettelse av dobbeltsporet ikke betyr at kommunen må ta noen forbehold i planen.

– Det er beslutningen om hvor traseen skal gå gjennom Hamar, som er kritisk for oss i forhold til å gå videre med planlegging av byen. Vi har to traseer som ligger under utredning, og som båndlegger arealer i øst og vest, sier Halvorsen.

VIKTIG MED SPOR FORBI HAMAR

Han forteller at det også er viktig for byutviklingen i Hamar å få bygget dobbeltsporet videre nordover. Det vil bli vanskelig å utvikle områdene som ligger inntil det som blir traseen, før anleggsperioden er over.

– Det har ingen betydning for planleggingen, men for gjennomføring, så har det en betydning, sier Halvorsen.

Som en del av de pågående utredningene, jobbes det nå med å kartlegge hvordan byen kan utvikles, henholdsvis med dobbeltspor i øst eller dobbeltspor i vest.

– Det er en del av oppdraget som Bane Nor har fått ifra departementet i forbindelse med tilleggsutredningene. Vi skal se på byutvikling og byutviklingspotensial ved begge alternativene, sier Halvorsen.

SKREMMER INVESTORER?

Han tror også at potensielle investorer og utbyggere kan bli skremt, hvis det ikke foreligger konkrete planer og en klar pengesekk for utbygging av dobbeltsporet nordover.

– Før det er bevilget penger, vil det alltid være en viss usikkerhet i forhold til utbygging, og med usikkerhet er det desto vanskeligere å få investorer til Hamar. Det vet vi, fastslår Halvorsen.

VIL AT FOLK SKAL FÅ SVAR

Hamar-politiker Stig Vaagan (V) mener også det er viktig å få et trasévalg, slik at innbyggere som nå bor i båndlagte områder får vite om huset skal rives eller om de kan fortsette å bo der de bor.

– Det aller viktigste er at folk vet hvilken framtid de har. Det er også viktig å få dobbeltsporet videre til Brumunddal, sier Vaagan, og legger til:

– Derfor bør vi diskutere om det snarlig er mulig å få en prinsippavgjørelse om trasé, uavhengig om det blir forsinkelser for dobbeltsporet eller ikke, mener Venstre-politikeren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00