Kommunestyret har bedt administrasjonen lage et klimaregnskap og et klimabudsjett.

Det første klimabudsjettet for 2018 ligger til behandling i kommunestyret i forbindelse med budsjettet kommende onsdag.

Kun Oslo kommune har tidligere utarbeidet et slikt klimabudsjett, mens Bergen er i ferd med å gjøre det.

Klimabudsjettet er satt opp uten bruk av klimakvoter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00