Stanges første næringssjef, Erik Habberstad, har bare vært i jobben et par uker. Allerede har to interessenter banket på døra som interessenter til å kjøpe industritomt på Ljøstad.

Torsdag morgen ble kontrakten underskrevet. Uthuskrysset Holding består av Erik Hveem, totning og investor, Harald Øyhovden, Hamjern Eiendom og Arnt Hagen, Syljuåsen. Advokat Dag Campbell Pedersen deltok under signeringen som kommunens praktiske rådgiver. Advokat Marit Johnsrud er styreleder i Uthuskrysset Holding AS. Rådmann Stein Erik Thorud signerte dokumentene på vegne av kommunen, assistert av eiendomssjef Bjørn Lunstøeng.

- Formålet med kjøpet er å ha frie tomter å tilby næringsetablering for framtida. Som kommune kan man tenke mer langsiktig og helhetlig i etablering enn private aktører. I dette området ser man for seg tunge næringsinvesteringer på kort og lang sikt. Mye spennende skjer langs aksen E6 og jernbane, men vi glemmer imidlertid ikke etableringer i resten av kommunen, slik som Åsbygda, Vallset og Ilseng for å nevne noe, sier Habberstad.

Strategisk plassert

- Tomtene vi kjøper ligger strategisk plassert langs E6, som nå er i ferd med å utvides til firefelt. Feltet er ferdig regulert. Veg, vann/kloakk og strøm ligger også allerede klart og vi skal gjøre det mer attraktivt fremover. En god del av Stanges vekst er drevet sørfra med nærheten til Oslo og Gardermoen og det vil vi søke å utnytte på en best mulig måte, sier han.

- Ved full utnyttelse av tomtearealet vil det være snakk om investeringer på mellom 1,2 og 1,5 milliarder fra næringslivet bare i bygningsmasse. I tillegg kommer innholdet i byggene ut i fra hva slags næring/produksjon man etablerer.

Finne prisen

Allerede før signering har næringssjef Habberstad hatt kontakt med to interessenter som vurderer etablering.

- Kommunen skal nå raskt gjennomføre en kalkyle med tanke på hvilken pris vi skal selge disse tomtene for, men vi vet allerede på at nivået vil være svært konkurransedyktig. Stange ønsker å være tilrettelegger for næringsutvikler, sier Erik Habberstad.

Ifølge rådmann Stein Erik Thorud sitter nå Stange kommune på en av hamarregionens mest attraktive næringsarealer langs E6.

- Stange er den kommunen i Norge der det investeres mest når vi ser på veg og jernbaneutbyggingen, til sammen fire til fem milliarder kroner. Samtidig er vi kommunen som vokser raskest i Innlandet, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00