Det var i HA lørdag at Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) uttalte at de i kjølvannet av styrevedtaket i Sykehuset Innlandet, vil jobbe mer aktivt for å synliggjøre sykehustomta i Moskogen i Moelv. I begynnelsen av oktober vedtok kommunestyret i Gjøvik å kjøpe gården Nedre Stokke i Redalen for 15 millioner kroner, og Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg (Ap) har selvsagt fått med seg utspillet fra Steen.

– Hva vil Gjøvik kommune foreta seg nå?

– Det er vel det samme som Ringsaker tenker, at det nå er mer aktuelt å vise fram de kvaliteter og muligheter som Nedre Stokke har, svarer Iddberg.

JOBBER MED TRANSPORTPLAN

For det er drøye seks kilometer sør for Mjøsbrua og elleve kilometer nord for Gjøvik, at flertallet av kommunepolitikerne i Gjøvik helst vil bygge et nytt sykehus.

Les også: Ringtogket som kupper mjøssykehuset

Så blir det endelig vedtatt at det skal bygges et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, kan kampen stå mellom Moelv og Redalen.

– Hva er bra med tomta på Nedre Stokke?

– Den har selvsagt beliggenhet ved Mjøsbrua, som er målområdet. Det er kort veg til alle byene i Innlandet, og det ligger tett ved NTNU og helsemiljøet på Gjøvik, sier Iddberg og legger til:

– Beliggenheten ned mot Mjøsa er enestående på Nedre Stokke, for dem som skal være på et slikt sykehus.

– Vil nærheten til NTNU tale til Gjøviks fordel?

– Ja, det taler til Gjøviks fordel at det er viktig med tett kontakt mellom et utdanningsmiljø og et sykehus. Men den virkelige synergien ville man fått ved å legge sykehuset i Gjøvik by, svarer Iddberg.

jobber med transportplan

Et ankepunkt mot tomta på Nedre Stokke er at infrastrukturen ikke er den beste per i dag. I Moelv har man allerede jernbane, og ny firefelts E6 vil nå byen allerede i 2019.

Iddberg forteller at det arbeides med å forbedre veg og bane også i Oppland.

– Vi har lenge jobbet aktivt med areal- og transportplanlegging. I Gjøvik har vi kommet langt med dette, og nå arbeides det også med en felles ATP-plan for hele Mjøsbyområdet. Det er omforent blant ordførerne i Mjøsbyene at det må bygges ny firefeltsveg mellom Gjøvik og den nye Mjøsbrua, og det er langsikte planer om å koble Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen, sier Gjøvik-ordføreren.

– GODE ALTERNATIVER ER BRA

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen mener det er positivt at også Gjøvik nå begynner å se på detaljene i Redalen.

– Helt naturlig og bra at detaljer og muligheter ved tomtealternativene kommer fram. Den viktigste kampen handler om endelig vedtak i selve sykehusstruktursaken, sier Steen, som tror detaljerte planer fra begge kommunene vil styrke en lokalisering ved Mjøsbrua, når sykehusprosessen nå sendes videre til Helse Sør-Øst.

– Gode alternativer er bra for den helhetlige løsningen, sier Ringsaker-ordføreren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00