2. september gikk startskuddet for anbudsrunden på den nye E6-strekningen fra Kolomoen i Stange til Arnkvern i Ringsaker. Ved søknadsfristens utløp hadde følgende selskaper vist interesse for å bygge den 18 km lange motorvegen: AF Gruppen Norge AS, Astaldi Polska, Hæhre Entreprenør AS, Isolux Corsan Group, Itinera SPA, NCC Norge AS og Roadbridge Norway AS / Aibel AS.

Nå starter Nye Veier selekteringen for å skille ut de tre til fem beste av selskapene. Disse tre til fem vinnerne av prekvalifiseringen vil deretter få mulighet til å kjempe om kontrakten når anbudspapirene deles ut i desember.

Fornøyd med utvalget

Målet er at Nye Veier og et av de nevnte selskapene skal signere milliardkontrakten våren 2017 med byggestart i mai. Etter planen skal den første etappen fra Kolomoen til Kåterud ved Ottestad være fullført høsten 2019.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier er tilfreds med at så mange som sju selskaper har vist interesse:

– Vi er godt fornøyd med sju interessenter. Jeg er veldig trygg på at vi til slutt skal finne en god og kvalifisert kandidat, sier han.

Selskapene som plukkes ut vil få tilsendt konkurransegrunnlaget i desember, hvorpå Nye Veier starter forhandlinger om pris og tilbud godt utpå vinteren. Moshagen sier man ikke automatisk vil velge det billigste tilbudet:

– Pris er ikke alt. Vi vil velge det selskapet som har den beste totalløsningen. Blant annet vil hensynet til trafikkavvikling og miljø veie tungt. For å kunne bygge veg gjennom naturreservatet Åkersvika må man ha erfaring fra lignende prosjekter tidligere, sier han.

Fortsetter nordover

Moshagen vil foreløpig ikke si hvor mye kontrakten mellom Kolomoen og Arnkvern er verdt, men det er allerede kjent at hele strekningen fra Kolomoen til Moelv vil koste rundt 8,5 milliarder kroner, inkludert grunnerverv, prosjektering og andre kostnader.

I desember starter arbeidet med å finne entreprenører til byggingen av neste etappe, fra Arnkvern til Moelv. Også her må aktuelle selskaper melde sin interesse for prekvalifisering med påfølgende konkurranse.

I oktober 2020 skal nye E6 være ferdig utbygd til sør for Brumunddal, mens motorvegen ankommer Moelv høsten 2021.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00