Det er Torleif Bjelde Jensen i Hamar kommune som opplyser til HA at utgravingen av gropa mest sannsynlig skjedde 2 eller 3. oktober i fjor. Det skal ha vært Vang allmenning som ga jaktlagene i området grønt lys til å grave. Siden kan slakteavfallet fra 40 til 50 elg og opp mot ti ihjelkjørte rådyr være slengt i hullet. Det anslås at gropa var på rundt 20 kubikk, eller 20.000 liter. Anne Mette Nordbak i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier til HA at både dumpingen av slakteavfall og fallvilt er utenfor lovverket.

TRODDE DET VAR LOV

Johs Wetten, nestleder i styret i Vang allmenning, bekrefter til HA at allmenningen ga tillatelse til å grave i fjor høst, og at kadaverdammen ligger på allmenningens grunn.

– Avtalen med jaktlagene var at det skulle bli brukt til slakteavfall fra elg, sier Wetten.

– Fylkesmannen sier dette er utenfor lovverket, og at det skulle blitt levert til destruksjon?

– Vår forutsetning er at det er tillatt, og at det er lov til å legge slakt fra elg ute i naturen. Stemmer ikke det, så må vi inn i dialog med Fylkesmannen, og finne ut av reglene, svarer Wetten.

– Var dere klar over at det også ble dumpet fallvilt?

– Overhodet ikke. Det var ukjent for allmenningen, og helt utenfor alle avtaler som er inngått, svarer Wetten, som også understreker:

– Vang allmenning skal under alle omstendigheter forholde seg til lover og regler, det er det ingen tvil om.

FYLKESMANNEN ER TYDELIG

Nordbak hos Fylkesmannen forteller til HA at slakteavfall fra elg kan ligge igjen i naturen, men da hvis det er snakk om et jaktlag som slakter en elg.

– Så dette omfanget er ikke innenfor lovverket?

– Nei, det er ikke innenfor. Ut fra lovverket vi har, skulle det ikke vært deponert her, men levert til destruksjon. Det gjelder både for slakteavfallet og for fallvilt, svarer Nordbak, og legger til:

– Nå må det gjøres en skikkelig utredning, og kommunen må ta kontakt med avfallsmottak for å finne en annen løsning enn å la det ligge, sier Nordbak.

KJENNER IKKE MOTIVENE

Jensen i Hamar kommune forteller at han i arbeidet med å nøste opp detaljene rundt gropen, har fått opplyst at praksisen før i fjor, har vært å leie en container for å bli kvitt slakteavfall etter elgjakta.

– Har det blitt gitt noe motiv for begynne å dumpe i hullet?

– Det har jeg ikke spurt om, men jeg kan tenke meg at det er økonomisk. Jeg vet det koster en del å leie container, og levere til destruksjon hos Norsk Protein. Det er litt rart at de trodde det var greit å dumpe det sånn, svarer Jensen, som heller ikke har fått svar på hvorfor kommunens egen fallviltgruppe begynte å dumpe døde dyr i hullet.

– Kommunen erkjenner at fallviltgruppa er kommunal, og vi må ordne opp etter det. Nå er prioriteten å få gjort noe med det som er gjort, så regner jeg med at det blir et etterspill, sier Jensen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00