– Det er mange som har sagt at dobbeltsporet, det kommer ikke til Hamar i min tid. Nå er det bare seks år til.

Det sier varaordfører Knut Fangberget (H) i Hamar. I bakgrunnen sliter et enslig jernbanespor seg på fylling over Åkersvika. Et sted der ute i Stange-landet vil det altså ligge dobbeltspor om noen år. 

For i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, foreslås 255 millioner kroner til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Dovrebanen. Strekningen Sørli-Åkersvika skal ferdigstilles i 2024.

– Dette betyr at dobbeltsporet kommer til Åkersvika i 2024. Grunnlaget er lagt, og det betyr at det snart blir avganger hver halvtime fra Hamar, og reisetid på under en time, fastslår Fangberget.

byggestart i 2019?

Det er planlagt at detalj- og reguleringsplanarbeidet på strekningen på 30 kilometer, vil fullføres i løpet i 2018. Fangberget anslår byggestart året etter.

– Når kan man begynne å bygge strekningen?

– Jeg tror det er anslått at man kan begynne å bygge høsten 2019, svarer varaordføreren.

AVKLARING OM ETT ÅR?

Fangberget stiller selv spørsmålet om dobbeltsporet videre gjennom Hamar.

– Det er nok mange som lurer på: hva så med vegen videre?

– Ja, hva med det?

– Det regner vi med at skal være avklart litt etter disse tider neste år. Sånn sett er det i 2019-budsjettet, at det er viktig med planmidler for strekningen nord for Åkersvika, sier Fangberget.

Erling Behrens, leder av Hamar Frp, peker på et annet jernbane-moment i statsbudsjettet.

– Det er også store bevilgninger til vedlikehold av jernbane, det er nesten like viktig som bygging av ny, mener Behrens.

– samferdsel: budsjettvinner

Kristian Tonning Riise (H) fra Ilseng har akkurat rukket å installere seg på Stortinget, men har tatt turen til Hamar for å snakke om statsbudsjettet.

– Jevnt over må vi si at samferdsel er en av de store vinnerne i dette budsjettet. Jeg synes vi har vist i et stramt budsjett at vi har klart å prioritere noe, sier Riise.

Samlet foreslår regjeringen i budsjettforslaget at totalt 67,5 milliarder kroner skal bevilges på samferdselsbudsjettet. Det er en økning på 4,1 milliarder fra i fjor. 

Av det samlede beløpet er rundt 23 milliarder av midlene satt av til jernbaneformål. Det er i rene kroner, tolv prosent mindre enn i fjor.

Samtidig settes det av nesten 36 milliarder kroner til veiformål, en økning på 7,7 prosent.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00