Bak Jordvernalliansen står elleve natur- og bondeorganisasjoner som jobber mot nedbygging av dyrka mark. Talsperson Lars Opsal jr. tar avstand fra å bygge ned Vien for å gi arealer til handelskonsepter med regional funksjon, boliger, eventuelt ny brannstasjon og helsehus/ny legevakt.

– Forslaget strider kraftig med Stortingets jordvernmål, og er både trist og uetisk, mener Opsal.

– Skjønner du ikke at Hamar må se seg om etter slike arealer når nabokommunene har sagt nei til sammenslåing?

– Nei. Vi må se regionen under ett. Det er ikke noe argument for å omdisponere dyrka mark, at noen andre er verre, sier Opsal.

Ringsaker kommune har de siste 10 årene omdisponert 1.629 mål, Hamar kun 372 mål.

– Vi vil ta vare på all matjord. Det tar lang tid å lage god matjord, og både i Norge og verden øker befolkningen. Alle disse munnene skal mettes. Asplan Viaks analyse mener at boligbehovet kan løses ved fortetting, og det er også andre arealer til næring, mener Opsal.

Ordfører i Ringsaker Anita Ihle-Steen sier at de lever greit med at Hamar bruker nei til kommunesammenslåing som et argument i kommuneplanen.

– Om det er en lur strategi, er jeg ikke sikker på. Det å akseptere demokratiske vedtak også hos naboen er lurt i det lange løp hvis en er opptatt av reelt samarbeid, sier Ihle-Steen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00