Jordskifteretten er en egen instans i domstolene som utelukkende skal løse tvister knyttet til eiendom og rettigheten til eiendom.

I denne konkrete saken skal jordskifteretten til slutt komme fram til ny utforming av eiendommen eller endret rett til å benytte eiendommen.

Gjerde-saken fra Hamar går snart inn i sitt andre år i jordskifteretten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00