Dette kommer fram i et brev fylkesmann Sigbjørn Johnsen skriver til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I brevet går fylkesmann Sigbjørn Johnsen gjennom de ulike alternativene som har vært på høring, og de innsigelser som foreligger.Som kjent har fylkesmannen nylig gjennomført en mekling mellom ulike etater som har lagt ned innsigelser, uten å lykkes med å komme fram til en felles enighet.

Les Sigbjørn Johnsens brev her

Vil ha mer om øst

Johnsen vurderer området rundt østlig trasé som mindre attraktive utbyggingsområder sammenlignet med området rundt dagens stasjonsområde og er også kritisk til om Hamars vekst vil bli stor nok på sikt. Han mener også flytting av næringsaktører som ligger ved Vikingskipet i dag vil kunne bli problematisk og kunne legge økt press på jordbruksarealer.

Johnsen påpeker også at øst gir størst negative konsekvenser for naturreservatet. Likevel anbefaler Johnsen at departementet gjør en tilleggsutredning for å klarlegge ytterligere forhold rundt østlig alternativ. For eksempel spørsmålet rundt tilsving for godstransport.

Vil ha bedre sikt

Når det gjelder brualternativet i vest, ber fylkesmannen regjeringen om å se bort ifra dette. Johnsen mener dette alternativet vil gi en betydelig barrierevirkning i byens sjøfront og at det mangler lokal tilslutning.

Til alternativet i vest med kulvert er Johnsen mer positiv. Han mener dette alternativet skader færrest nasjonale interesser, en stasjonsplassering i tråd med nasjonale føringer, mindre press på Åkersvika og at man unngår å omdisponere dyrket jord. Johnsen er imidlertid klar på at dersom man skal gå for dette alternativet, må Riksantikvarens påpekninger om at kulverten må legges så lavt at man unngår barrierevirkning mot Mjøsa følges, samt at det ikke stilles krav til utbygging av Hamarbukta.

«Mitt råd til departementet er følgelig å ta til etterretning Riksantikvarens krav om at Hamarbukta ikke skal bygges ned, men at man i stedet godkjenner forutsetningen om at området skal opparbeides med park/vannspeil».

Johnsen konkluderer avslutningsvis med at løsningen med kulvert er det beste alternativet – gitt at man kommer fram til en annen løsning på kulvert og nedbygging av Hamar-bukta.

Positiv Busterud

Ordfører Einar Busterud tror en løsning som Sigbjørn Johnsen skisserer vil være noe de fleste vil akseptere.

– Ja. Dersom vi kan lage en løsning uten barriere mot Mjøsa og uten ubygging av Hamarbukta begynner det å nærme seg noe, sier Busterud.

– Hvordan vurderer du brevet fra Sigbjørn Johnsen?

– Det han egentlig sier er at det har blitt gjort et for dårlig arbeid. Han etterlyser jo flere utredninger både av det østlige alternativet og av senket kulvert, sier Busterud.

– Disse nye utredningene, hva vil de ha å si med tanke på å komme med i Nasjonal transportplan?

– Jeg mener at disse utredningene kan bli ferdig i løpet av fire uker. Da rekker vi det, sier han.

– Hvor mye har egentlig fylkesmannen å si når regjeringen gjør sin beslutning, tror du?

– Han er nok ikke vektet like høyt som Riksantikvaren og Bane Nor.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.