Onsdag troppet planleggingssjef Lars Eide for Dovrebanen og ansvarlig for verksteder i Bane Nor Jan Tore Iversen opp i formannskapet for å informere om beslutningen.

Spørsmålet om framtidig bruk av verkstedområdet har tidligere vært et hett stridstema mellom Hamar kommune og Bane Nor.

Bane Nor har snudd

Mens kommunen har forholdt seg til at verkstedfunksjonene skal flyttes fra Hamar og arealet brukes til byutvikling, har Bane Nor sagt at det var forhold som ikke var en del av planleggingen for dobbeltspor.

Men de siste månedene har Bane Nor kommet på andre tanker.

Mantena er et selskap som er heleid av NSB, og foretar vedlikehold og reparasjoner på jernbanemateriell. De har en avdeling på Hamar.

24 ansatte

Ifølge foretaksregisteret hadde Hamar-avdelingen av Mantena 24 ansatte per 2018.

Mantena er leietaker av Bane Nor, og er informert om at de må flytte. Det jobbes med å se på om aktiviteten som er på Hamar i dag kan flyttes til andre avdelinger av Mantena. Målet er at alle ansatte på Hamar skal beholde jobben.

Byutvikling

Ambisjonen er at verkstedet skal være fraflyttet innen utgangen av 2021.

– Flytting av verkstedet åpner for byutvikling i området. At vi tar ut verkstedet av planarbeidet, forenkler også planarbeidet med dobbeltspor, sier Lars Eide.

Bane Nor føler at de har kommet kommunen i møte med å beslutte at aktiviteten i jernbaneverkstedet skal flyttes fra Hamar.

Uten at det ble noen lang ordveksling i formannskapet, er det klart at budskapet ble godt tatt imot.

– Det er leit for dem som jobber i verkstedet i dag. Vi har samarbeid med Stange og Løten, som er villig til å bidra med arealer dersom det er ønskelig, sa ordfører Einar Busterud (BBL).

Administrerende direktør Tomm Otto Bråten i Mantena har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Stramt tidsskjema

Målet er at kommunestyret 19. desember skal vedta det nye planprogrammet for dobbeltsporet.

Et planprogram angir enkelt sagt hva som skal utredes i kommunedelplanen for dobbeltspor. Det er på dette plannivået at traseen for framtidig jernbane gjennom Hamar skal besluttes. I løpet av september skal Bane Nor levere et nytt utkast til planprogram til kommunen. Så følger en høringsperiode, før ambisjonen er at kommunestyret på det siste møtet før jul fastsetter planprogrammet.

Planleggingsleder Lars Eide innser at det kan bli hardt å få til dette, men sa i formannskapet onsdag at det uansett ikke er noen krise dersom behandlingen av planprogrammet strekker seg ut i 2019.

Hamar kommune har engasjert arealplanlegger Runar Henanger fra Norconsult i et 40 prosents engasjement for å lose jernbaneplanleggingen fra kommunens side. Han er allerede i gang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00