I mai frifant Sør-Østerdal tingrett en jeger fra Hedmarken for å ha jaget en bjørnebinne med to unger med løse hunder på Flishøgda i Elverum våren 2016.

Jegeren erkjente at han hadde vært der, og retten fant det bevist at han og en jaktkompis, som også er fra Hedmarken, hadde vært ved bjørnehiet og gjort sportrening på bjørn med fire hunder.

Men retten greide ikke finne konkrete bevis for at det var akkurat hans hunder som hadde vært sluppet i området, og dermed ble mannen frifunnet.

Jegeren har nektet straffskyld.

LEID INN AV STATEN

Jegeren har tidligere vært innleid av Statens Naturoppsyn (SNO) for å jakte rovdyr det er gitt felling på. Og han har også vært fellingsleder på kommunale jaktlag på Hedmarken.

I slutten av november må han møte som tiltalt på nytt, og da i Eidsivating lagmannsrett. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen. Aktor vil trolig kreve et halvt års fengsel, og at han blir fratatt retten til å jakte i fem år, slik han gjorde det i tingretten.

TILSTO FALSK FORKLARING

Begge jegerne har under etterforskingen nektet å forklare seg for politiet.

Jaktkompisen, som hadde status som vitne i saken, forklarte seg derfor kun rettslig. Han fortalte at han riktignok hadde vært på Flishøgda sammen med den andre jegeren den aktuelle dagen, men at de hadde hundene i bånd hele dagen.

Han har nå innrømmet at han ikke forklarte seg riktig da saken om bjørnejagingen gikk i tingretten i Elverum. Denne uka ble han dømt til fengsel i 15 dager av Hedmarken tingrett for falsk forklaring.

SNOs naturoppsyn Lars Gangås har tatt bilder av spor som dokumenterer at hunder har fulgt ei binne og to unger. Politiet mener de har jaget bjørnene i cirka 4,7 kilometer.

Politiet ser svært alvorlig på det, fordi dette var rovvilt som ikke skulle felles, og som akkurat hadde kommet ut av hiet på våren og dermed var ekstra sårbare.

Ifølge det som kommer fram av dokumentene fra Sør-Østerdal tingrett, viser sporene at bjørnebinna underveis har snudd og forsøkt å jage hundene.

NYE BEVIS

Politiadvokat Henning Klauseie var aktor i saken da jegeren ble frifunnet i Sør-Østerdal tingrett i vår.

Han skal også være aktor når saken kommer opp for lagmannsretten.

– Har politiet nye bevis i saken?

– Siden tingrettens behandling har politiet fått analysert data fra en GPS som var festet til en hund. Dette vil nå bli lagt fram som et bevis i saken, sier Klauseie til HA.

– Jaktkompisen som var et vitne i saken har innrømmet og er domfelt for falsk forklaring i retten. Endrer det saken?

– Han forklarte seg svært unnvikende da saken gikk i tingretten, og har erkjent at det var en uriktig forklaring. Det er også et moment i saken når ankesaken kommer opp.

KONSEKVENSER

Skulle jegeren bli dømt i lagmannsretten, kan det i tillegg til en lengre fengselsstraff føre til at han blir fratatt retten til å drive med jakt i lang tid.

HA har bedt jegerens advokat om hans syn på om bevisbildet i saken er endret i forkant av ankesaken.

Forsvareren har ikke svart på HAs henvendelse.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00