Mannen er i 30-årene, og han drev inntil for ikke så lenge siden et populært spisested i Hamar-området. Det var helt til politiet og Mattilsynet slo til samtidig våren 2015. Han ble pågrepet, og spisestedet ble stengt etter funn Mattilsynet gjorde.

26. september i år tok politiet ut en ny og utvidet siktelse mot mannen. Han er siktet for heleri eller hvitvasking av 1, 8 millioner kroner, som politiet mener er utbytte av kriminell virksomhet. Han er siktet for underslag av cirka 900.000 kroner fra matstedet han drev. Han er videre siktet for salg av om lag en kilo hasj, og han er siktet for trygdesvindel fra Nav med om lag 400.000 kroner. Det opplyser politiadvokat Richard Røed til HA.

BESLAG

Politiet har de siste dagene kjempet i tingretten, og vunnet, for å kunne ta beslag i et pengebeløp samt heftelse i mannens bolig. Boligen ligger i Hamar-området. Politiet har fått domstolen med seg på å ta beslag i 167.000 kroner fra flere bankkonti som tilhører mannen. Domstolen gir politiet også medhold i at de har tatt en heftelse på en million kroner i boligen.

Mannen mener selv at disse inngrepene er feil, men han nådde ikke fram med sine synspunkter i retten. Grunnen til at politiet har tatt de økonomiske skrittene, er at de vil sikre seg verdier som kan inndras av staten dersom mannen blir dømt for det han nå er siktet for.

KJEMPER MOT

Da mannen ble fengslet i mai 2015, mente tingretten at han hadde hatt et betydelig strøm av penger som han ikke kunne gjøre rede for gjennom sine ordinære inntekter. Mannen har kjempet mot politiets økonomiske beslag, og mener at han rammes uforholdsmessig hardt. Han gikk selv til retten for å få opphevet beslaget, men tapte den kampen.

Saken har vært etterforsket siden våren 2015, og i disse dager gjør politiet saken ferdig. Nå blir det opp til statsadvokaten å avgjøre om mannen skal tiltales for det samme som politiet har siktet ham for.

NEKTER SKYLD

– Min klient nekter straffskyld. Saken har vært en enorm belastning for han og hans familie, og den har tatt uforholdsmessig lang tid å etterforske. Vi forventer at saken raskt blir oversendt statsadvokaten, sier mannens advokat Sverre Sjøvold til HA.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00