«Ingen vil at unge skal drive med narkotika. Men når man først gjør det, er det minste vi kan gjøre å sørge for at narkotikaen man tar er trygg og at myndighetene gjør det de kan for å forebygge overdoser», sier Nicolai Øyen Langfeldt, uttaler Unge Høyres bystyrekandidat i Oslo.

Unge Høyres forslag om en kommunal/offentlig kontroll av narkotika på russetreff og festivaler er et dårlig forslag. Det mener heldigvis også moderpartiet Høyre.

Overdosedødsfall

Unge Høyre kan ikke mene at politiet skal slå ned på oppbevaring og misbruk inne på en festivalområde samtidig som offentlig ansatte kontrollerer dopets renhet inne på samme område.

Samtidig kan jeg forstå at Unge Høyre vil ta i bruk alle virkemidler for å få ned antall overdosedødsfall. 35 mennesker døde av overdoser i 2018.

Unge Høyre og andre politiske ungdomsorganisasjoner har helt rett i at flere virkemidler må tas i bruk for å redusere antall overdosedødsfall og andre skadevirkninger av narkotikamisbruk.

Det er dessverre en kjensgjerning at unge også kjøper narkotika på nettet. Unge Høyre har et poeng når de argumenterer med at det er et stort helseproblem at ungdom tar rusmidler uten å vite hva de egentlig ruser seg på.

Hvem har ansvaret

Og hvem skal ha ansvaret for eventuelle skadevirkninger dersom ungdom likevel får store helseproblemer etter å ha inntatt dop som offentlig kontrollører har «godkjent»?

Selv om en kommunal kontrollør går god for dopet, kan den unge dopmisbrukeren likevel dø av en overdose.

Unge Høyre vrir seg unna dette spørsmålet – sist i en debatt i politisk kvarter i NRK. Skal ordfører Einar Busterud måtte stå til ansvar dersom en ungdom dør av overdose i forbindelse med The Gathering i Vikingskipet?

sosialt akseptert

Det politiske signalet fra Unge Høyre forsterker det mange unge forteller om; at det er sosialt akseptert å ruse seg på hasj og marihuana. Ungdom eksperimenterer med partydop og amfetamin – uten å bry seg nevneverdig om risikoen.

Dette bekrefter de to 19-åringene som HA intervjet om den økende rusbruken blant unge i Brumunddal.

Paradoksalt har nettopp Ringsaker flere rusinstitusjoner med mennesker som kickstartet sitt personlige helvete med nettopp cannabis.

Vi trenger ikke legalisering, men en forsterket tverretatlig kamp mot rusens destruktivitet.

Unge Høyres forslag om offentlig renhetssjekk av narkotika minner veldig om en legalisering av unges rusmisbruk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00