Mobilen har blitt brukt til hjelp med skolearbeid på skoler. Men har du noen ganger tenkt på at ungdommen bruker mobilen feil? Vi bruker mobiltelefonen ikke lenger til skolehjelp, men til å spille spill, være en del av sosiale medier og mobbe hverandre.

På skoler der det er lov med mobiltelefon, sitter elevene med sin kjære mobil. Elevene sitter rett ved siden av hverandre og snakker gjennom mobilene.

Har du hørt på maken? På grunn av mobilen har vi sluttet å kommunisere! Selv i timene sitter elevene bak pultene sine og tar bilder, chatter og scroller ned i smarttelefonene sine. De følger ikke med i timene og lærer ingenting.

Nå viser en stor studie fra University of Texas i USA at ved skoler der det er forbudt med mobiltelefoner, er det bedre resultater på eksamen. Testresultatene var ca. 6,41 prosentpoeng bedre der det var mobilfri skole.

Gjennom skoledagen har elever har fått stygge meldinger anonymt eller blitt tatt bilde av nakne i dusjen. Dette fører til at elever ikke føler seg trygge og har det ubehagelig.

Øyer ungdomsskole ville få slutt på nettmobbingen, så de startet med mobilfri skole. De gjorde en elevundersøkelse som viste at mobilforbudet har hatt en effekt. Elvene har et bedre klassemiljø med bedre trivsel nå.

En ungdomsskole i Ski startet med mobilfri skole. Hver morgen må de sjekke inn på et «hotell», og der blir mobilen hele dagen.

Dette likte ikke elevene på Haugjordet skole, så de lagde en kampanje der de så kalte seg «Mobilfri skole-protestantene». Protestantene mente at mobilen var veldig viktig. Man kommuniserer lettere med mobilen og kan for eksempel se hva klokka er.

Engasjert sa de «hvis det er noe informasjon vi trenger, så finner vi det lett». Denne nye teknologien var ment for å gjøre det lettere å kommunisere med dem som var lenger unna fra oss.

Men nå har mobiltelefonen fått en dårlig funksjon. Vi blir forstyrret av den, ikke bare i timene, men hvor enn vi går. Vi har sluttet å snakke med hverandre. Vi har sluttet å se på hverandre.

Mobilfri skole kan føre til mindre nettmobbing. Og sånn at ungdommen starter å kommunisere igjen og se på hverandre. Det er nettopp derfor jeg oppfordrer alle skoler til å starte med mobilfri skole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00