Hamar kommune har fått et stort og spesielt ansvar for å følge opp den videre behandlingen av jernbanetrasé gjennom Hamar.

I kommunestyremøtet onsdag kveld orienterte rådmann Bjørn Gudbjørgsrud om at kommunen nå, som et startpunkt, inviterer en rekke instanser til et møte på Hamar 16. oktober. Møtet er tenkt lagt til kommunestyresalen.

Mange må bli enige

De som blir invitert er Jernbanedirektoratet, Bane Nor, berørte direktorater, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren og Fylkesmannen i Hedmark.

Til møtet ber kommunen partene om synspunkter på hva som mangler av utredninger.

– Vi må lage et planprogram i samarbeid med Jernbanedirektoratet, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Flere høringer

Forslaget til planprogram skal sendes på høring, i likhet med selve kommunedelplanen når den er ferdig.

Høringsperiodene er medvirkende til at rådmannen har anslått at det kan ta 1,5 år til den nye kommunedelplanen er vedtatt i kommunestyret.

– Vil møtet gå for åpne dører, slik at presse og publikum kan være til stede?

– Det er noe vi vurderer nå, så det kan jeg ikke svare på nå, sier Gudbjørgsrud.

– Bør være åpent

Ordfører Einar Busterud skal ønske velkommen til møtet. Han mener at møtet bør gå for åpne dører. Det gjorde for eksempel innsigelsesbefaringen på Hamar 1. oktober.

Imidlertid var begge meklingsmøtene hos Fylkesmannen i Hedmark lukket, og det samme var møtet i kommunaldepartementet 19. juni hvor Bane Nor la fram sine tilleggsutredninger.

Oppgaven som Hamar kommune nå har fått i fanget med å følge opp den videre behandlingen av jernbanesaken, vil kreve mye både i form av kompetanse og penger.

I kommunestyret onsdag antydet Gudbjørgsrud at saken vil koste kommunen ekstra millionbeløp, en regning han forventer at staten vil bidra til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00