Onsdag avgjør kommunestyret i Hamar hvor de vil ha jernbanen gjennom Hamar i framtida. Erling Behrens, som er kommunestyrets eneste faste Frp-representant, vil gå for det vestlige alternativet. Tirsdag kveld hadde Hamar Frp et styremøte, der jernbanetraseen ble diskutert.

– Behrens stemmer vest, resten av styret ville gått for øst. Jeg synes det er litt kjedelig at Erling ikke følger flertallet innad i partiet, sier nestleder Karsten Kamp.

er ikke partipolitikk

– Han er bergenser, vi andre er hamarfolk. Jeg vil ikke at folk skal tro at hele styret er enige om at vest er det beste alternativet, for det er vi ikke, sier Kamp.

Han påpeker at tonen innad i styret er god, til tross for traséuenigheten, men sier han synes det er viktig at folk ikke oppfatter hele Frp-styret som tilhengere av vest-alternativet.

Erling Behrens påpeker at jernbanesaken ikke handler om partipolitikk, og at det derfor slett ikke er rart med intern uenighet.

– Det var fire som møtte på styremøtet. Av dem ønsket to jernbane i øst, og én hadde ikke helt tatt stilling til dette. Uansett har jernbanedebatten lite med partipolitikk å gjøre, sier Behrens.

ønsker ny strandsone

Frp-leder Behrens sier han ønsker en sentrumsnær stasjon og å ivareta bomiljøer i størst mulig grad.

– Du har ikke latt deg påvirke av resten av styret?

– Jeg ser muligheter for å utvikle en ny strandsone. Det er mange gode argumenter alle veger, og det er ulemper på begge sider, sier Behrens.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00