Det skriver politiet i en pressemelding.

Det er Arne Wiggo Rognås, som nylig gikk inn i den nyopprettede stillingen som leder for strategi og forebygging, som har ansvaret for arbeidet som nå er satt i gang.

Hver kommune i Innlandet har nå oppnevnt her sin radikaliseringskontrakt og det var de, sammen med kommunens lokale politikontakt, som var til stedet i oppstartsmøte da Rognås møtte samtlige kommuner sist torsdag.

– Det er kommunene som ser mennesker i det daglige, og det er her en kan yte lavterskel forebygging eller fange opp personer i risikosonen, sier Arne Wiggo Rognås.

På møtet ga også politiets sikkerhetstjeneste (PST) en grundig orientering om hvordan man kunne se og tolke om en person var i ferd med å radikaliseres. Kommunens representanter fikk også innføring i hva som kan være motivet for å bli radikalisert. 

- Samlingen bidro til å innse at faren for at personer og grupper radikaliseres lokalt er til stede og at man lettere kan forebygge dette ved god samhandling mellom lokalt politi og kommunene. Økt fokus, bedre kompetanse og gode rutiner vil være viktige bidrag i å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Rognås.

Rognås utdyper pressemeldingen i en samtale med HA:

- Hele poenget vårt er at vi ønsker å skape et holdningsskapende arbeid i en dugnad mellom politiet og kommunene slik at færrest mulig, og kanskje ingen blir radikalisert, sier Rognås.

- Er det personer som politiet mener er radikalisert lokalt?

- Dersom det er det, så er det PST som har kontroll på dette. Det vi kan si generelt er at det alltid vil være personer som ytrer seg radikalt i sosiale medier, uten at det nødvendigvis er straffbart.

Han forteller at de av og til tar inn personer som ytrer seg på en radikal måte til såkalte avklaringssamtaler. Hvis de fortsatt er bekymret kan det være aktuelt å straffeforfølge dem og i de mest alvorlige tilfellene blir PST kontaktet.

Med radikalisering menes mye, men det er spesielt når en radikal tilnærmelse til noe kombineres med tilbøyelighet til å bruke vold det vekker bekymring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00