- Vi var nok for ambisiøse når det gjaldt tidsperspektivet. Mange av de inviterte hadde rett og slett ikke anledning til å delta. Derfor var det bare én ting å gjøre: Utsette samlingen til våren.

Det sier Oddvar Hemsøe (63) til HA.

Konferansen Innlandshavet er utsatt til neste år.

BØNDER OG FISKERE

Hemsøe, mannen bak Lutefiskfestivalen i Hamar, hadde ideeen til en konferanse der noe av hensikten var å spleise folk fra landbruk og fiske.

Dette skulle skje i Hamar.

Hemsøe hadde fått med seg NHO Innlandet og Hedmark Kunnskapspark på laget.

Hensikten med det som skal bli en årlig konferanse på nasjonalt nivå, hvert år, i Hamar under Lutefiskfestivalen, er å drøfte utfordringer og muligheter innen norsk matindustri.

FAGFOLK PÅ TVERS

Det spesielle med denne konferansen skulle være at både de blå (havet) og grønne (landbruk/skog) næringene møtes.

Målgruppene var regjering, stortingsrepresentanter, næringslivet, forsknings og kunnskapsmiljøer, samt finans og rådgivningsmiljøer på nasjonalt toppnivå.

Arrangørenes intensjon var å samle kompetansen på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom landbruk og havbruk.

– Det nye er at vi skal forene fiskeribasert og landbruksbasert industri på en og samme arena, sa Oddvar Hemsøe til HA.

FOR LITEN INTERESSE

Nå har Hemsøe, NHO og Kunnskapsparken gitt opp planene om å få til en slik konferanse i år:

"Arrangøren og programkomitéen vurderer det imidlertid slik at Innlandshavet og dets program, fortjener en enda bredere deltakergruppe, enn det vi har klart å oppnå til årets konferanse. Vi velger derfor å utsette årets utgave av Innlandshavet og bruke tiden konstruktivt frem mot neste arrangement for å sikre ytterligere forankring i målgruppene", skriver Hemsøe til HA.

IKKE AVLYST, MEN UTSATT

Overfor HA understreker Hemsøe at konferansen ikke er avlyst, selv om det ikke blir noe av den planlagte konferansen i år, men at den er utsatt:

- I løpet av november vil vi finne dato for konferansen til våren, sier Hemsøe.

- Hvor mange påmeldte var det?

- Vi hadde drøyt 50 påmeldte. Vi mente at et så fint program fortjente flere deltakere, men som sagt: Toppledere er opptatt, og det var altså ikke tilstrekkelig mange som kunne delta. Derfor er den utsatt, sier Hemsøe.

ER IKKE SKUFFET

-Er du skuffet?

- Nei, jeg er ikke skuffet. Men antall påmeldte er en tydelig bekreftelse på at toppledere er svært travle mennesker. Dessuten tok det mer tid enn vi trodde å forankre prosjektet bredt nok, blant mange nok.

- Hvor mye penger er brukt på konferansen som er avlyst?

- Den er ikke avlyst, men utsatt. Det dreier seg om relativt små summer; Reise-/møtekostnader, en logo , samt kostnader knyttet til leie av lokaler i Kulturhuset. Totalt er det cirka 30.000 til 40.000 kroner som er  å anse som en investering i et framtidig arrangement med stor betydning for Hamar og Innlandet, sier Hemsøe.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00