Sp-topp Trygve Slagsvold Vedum heiser nå at Sp går for vest. Her er hans argumenter.

– Det er fordi vi vil ha dobbeltsporet til Hamar fortest mulig. Øst-alternativet er heller ikke et alternativ uten store inngrep. Mange vil bli berørt av det. En østlig trase vil skape en stor barriere i byen - ikke minst mellom Ridabu og bysentrum. Jeg mener dessuten at det er best for byutviklingen at stasjonen ligger i sentrum, sier Slagsvold Vedum.

Ved et regjeringsskifte kan han bli kommunalminister og måtte avgjøre striden.

VIL TREKKE UT I TID

Målet for Sp er fortsatt dobbeltspor til Hamar i 2024, men han skylder på regjeringen for at det kan dra ut mer:

– Da Sp hadde samferdselsministeren la vi fram en plan som skulle få dobbeltsporet til Lillehammer i 2030.

Etter at disse fire årene har gått, der andre baner har blitt prioritert, mener vi det ikke er realistisk å få det helt til Lillehammer før i 2034, sier Trygve Slagsvold Vedum.

JOHNSEN SER RØDT

Anette Trettebergstuen (Ap) har ikke gitt opp håpet om dobbeltspor til Hamar i 2024, og helt til Lillehammer i 2030.

– Det står vi fortsatt ved selv om Høyre og Frp har senket ambisjonene i NTB, sier Trettebergstuen.

Det får Tor Andre Johnsen (Frp) til bokstavelig talt til å se rødt:

– «Proppen» i Oslo må tas først. InterCity er avhengig av Oslo-navet og at alle tog kommer seg gjennom Oslo. Følgelig må det bygges ny tunnel gjennom Oslo først. Det vil ta cirka 12 år, sier Johnsen.

Han sier at Ap ikke kan lure velgerne.

– Følgelig hjelper det ikke om vi hadde bevilget enda mer penger når det ikke er teknisk og praktisk mulig, sier Johnsen.

DEFENSIV TONNING RIISE

Trasédebatten i Hamar og regjeringens klare prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) gjør at Høyre-toppen Kristian Tonning Riise er forsiktig i sine lovnader til velgerne:

– Dobbeltsporet skal fullføres til Lillehammer og stå ferdig senest i 2034. Så vil jeg også jobbe for at vi skal få dobbeltsporet gjennom Hamar så fort som mulig, og helst til Brumunddal allerede i 2026, sier Tonning Riise til HA.

SV på sin side lover at InterCity-utbyggingen skal fullføres i første del av NTP-perioden. Karin Andersen (SV) sier at InterCity skal prioriteres framfor gigantiske vegprosjekter.

TJENER PÅ NYE VEIER

Regjeringen har bevilget penger slik at fire felt E6 skal stå ferdig utbygd til Moelv i 2021.

Det er ikke sagt noe om når ny mjøsbru over Moelv kan bli bygd eller når E6-utbyggingen mot Lillehammer kan skje.

Også her står partitoppene temmelig steilt mot hverandre og fordeler skyld:

– Vårt svar på E6 videre er å fortsette det gode arbeidet som Nye Veier gjør og som opposisjonen ønsker å stoppe, sier Tonning Riise.

Han mener at Nye Veier kan bygge E6 rundt 20 prosent billigere og at E6 da vil stå ferdig til Lillehammer i 2027/28.

– Kun 12 år etter at Nye Veier ble etablert, sier han.

HADDE IKKE HATT BYGGESTART

Anette Trettebergstuen er helt klar på at nye mjøsbru og videre E6-utbygging må skje fort.

– Vi har ikke råd til forsinkelser, sier hun.

Trygve Slagsvold Vedum vil ikke datofeste noe om ny mjøsbru. Det eneste han vil si er at brua skal bygges i tre.

Tor Andre Johnsen sier det ikke hadde vært byggestart for fire felts E6 fra Kolomoen til Moelv uten dagens regjering:

– Vi framskynder E6 med cirka seks år. I dagens NTP skulle E6 stoppe ved Brumunddal. Nå bygger vi sammenhengende fra Kolomoen og helt til Hafjell, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00