Siste observasjon ble gjort om lag seks kilometer sør for hotellet på Spåtind, i retning Klevmoseterhøgda og Dokkfløyen. Det er i dette området observasjonene har kommet fra 12. mai til 12. august. Familien ønsker å holde muligheten åpen for at han også kan være andre steder, men ber om at folk fortsetter å kontakte politiet om de skulle se en mann som kan minne om Stig Evje. Nå skal TV2-programmet Åsted Norge også lage en bred reportasje om forsvinningen.

– Vi merker en stor interesse og vilje til å hjelpe til fra folk i Spåtind-området, sier søstrene Evje.

Selv om det er en stor påkjenning for familien å holde saken gående i media, er de avhengige av oppmerksomheten for at eventuelle nye observasjoner skal komme inn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00