En lang rettsmaraton i Borgarting lagmannsrett i Oslo kommer til sin slutt denne uka. Juryen, eller lagretten, på 12 personer skal trekke seg tilbake for å svare ja eller nei på om Hamar-mannen – som i fjor ble dømt til 18 års forvaring av Sør-Østerdal tingrett – faktisk er mannen som tente på huset til sorenskriveren natt til 22. juli 2013.

– MÅ SVARE JA

Statsadvokat og tidligere politimester i Hedmark Tormod Bakke var ikke i tvil etter sin oppsummering tirsdag formiddag. De 12 jurymedlemmene i Borgarting lagmannsrett har fått utdelt et skriv med 16 spørsmål om skyld i saken som de skal svare ja eller nei på. Hovedspørsmålet i dette skriftet er om den tiltalte Hamar-mannen er skyldig i å ha forsøkt å drepe Svor med å tenne på huset.

– Det er min oppfatning etter 80 vitner og en omfattende bevisførsel at det må svares ja på skyldspørsmålet, sa Bakke.

– INGEN TEKNISKE BEVIS

Advokat Thomas Randby, som er forsvarer for Hamar-mannen, startet like før klokka 13 tirsdag med sin prosedyre.

– Det finnes ingen tekniske bevis som knyttet han til åstedet på brannatten, sier Randby.

Han er svært kritisk til politiets etterforsking, og sier at forsvarerne på eget initiativ har måttet drive etterforsking. Advokat Randby mener politiet i altfor stor grad har låst seg til at den tiltalte Hamar-mannen er gjerningsmannen. Han mener at det ikke engang er ført helt sikre bevis for at brannen faktisk er påsatt.

Advokat Randby avsluttet sin flere timer lange prosedyre med å be juryen om å svare nei på de skjebnesvangre skyldspørsmålene i dag.

DRAMA

Etter at lagmannsrettens lagmann har holdt det som kaller en rettsbelæring for juryen onsdag morgen, så starter et nervepirrende drama. Da blir juryen (lagretten) låst inne på et rom i lagmannsretten og der blir de til de har svart ja eller nei på skyldspørsmålet. Det er ingen som med sikkerhet kan si om dette svaret kommer allerede onsdag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00