Det ble klart etter dagens styremøte i Høgskolen i Innlandet, som ble klubbet i gang klokken 10.00 på Lillehammer. På sakslista sto blant annet fremtiden til det landbruksfaglige miljøet ved høgskolen, og mange har fryktet for framtiden til campus Blæstad. 

Etter lange diskusjoner, vedtok styret at de først vil utrede framtidas utdanningsbehov for jordbruksstudiene. Lokalisering av studiene vil da komme på plakaten igjen når disse utredningene er ferdige. 

FORNØYDE BONDELAG

Dermed var det godt fornøyde representanter fra bondelagene som forlot møtet på Lillehammer. Hedmark Bondelag har tidligere gått hardt ut mot å flytte Blæstad.

Organisasjonssjef i Hedmark Bondelag, Margrete Nøkleby, sa dette til HA underveis i møtet:

- Vi håper at de tar en fot i bakken, og lar Blæstad være en del av det som blir utredet videre.

For forslaget til styrets vedtak fra høgskolerektor Kathrine Skretting, var i utgangspunktet slik:

«Styret ser at det er store økonomiske utfordringer knyttet til å opprettholde utdanningene på Blæstad som i dag. Styret ber rektor om å utrede mer konkret mulighetene for samlokalisering med Anvendt økologi på Evenstad og/eller bioteknologi i Hamar. Utredningen leveres innen mai 2018.»

Men etter nesten to timer med diskusjon og innlegg, bestemte altså styret at man først skal utrede hvilke behov jordbruksstudiene har i fremtida. Mange styremedlemmer uttrykte at de følte dagens beslutningsgrunnlag ikke var godt nok.

Det mener representantene fra Hedmark, Oppland og Norges Bondelag er et positivt signal, selv om framtiden til Blæstad ennå er uviss.

- Er dette en positiv avgjørelse for Blæstad?

- Ja, det er det. Og det er et styre som er opptatt av hva næringa trenger, og hvilken utdanning vi skal ha, sier Nøkleby etter avgjørelsen.

- Det gir tid til å jobbe for utdanningas beste, så ser man kanskje verdien i lokasjonen som Blæstad er. Men man stiller det viktigste spørsmålet først: hva er det vi trenger? sier Inger Johanne Sveen fra Norges Bondelag.

VANSKELIG Å FINNE PENGER

HA fulgte styremøte gjennom dagen. Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, avviste før det endelige vedtaket, at den opprinnelige innstillingen ville bety at Blæstad blir nedlagt.

- Men jeg tror vi må gå for å tenke på andre alternativer, sier rektor, og legger til at en utredning om framtidas landbruksbehov er viktig.

Rektor Skretting, sa tidligere dette om hvorfor hun har anbefalt styret å be om å utrede alternative lokaliseringer for studiene på Blæstad:

- Dette er populære utdanninger som rekrutterer godt, og disse studentene får jobb. Det er få landbruksutdanninger igjen i Norge, og vi er en sentral utdanner på dette fagfeltet. Vi kan ikke se bort fra dette, sier Skretting, og fortsetter:

- Det er også i kurven, at kommunene og fylkene er veldig opptatt av bioøkonomisk utvikling. Det må vi ta hensyn til. Det er forventninger til at Høgskolen bidrar til en bioøkonomisk satsing i regionen, sier rektoren, men:

- Det vil være svært dyrt å opprettholde studiene på Blæstad i sin nåværende form. Jeg ser at det er mye diskusjoner om beregningene. Men uansett hvordan man snur og vender på det, vil det bli en betydelig økning i årlige kostnader. Jeg som rektor skjønner ikke hvor vi skal ta de pengene fra, sier Skretting.

- Så vi har summert opp til at vi må utrede alternative lokaliseringer til Blæstad. Det er såpass vanskelig å se for seg hvor man kan vaske ut penger til de store investeringene, sier rektor.

FLYTTES TIL STOR-ELVDAL?

Et annet alternativ for landbruksstudiene er selvsagt å beholde studiene der de befinner seg i dag. Men en nylig rapport utarbeidet av Høgskolen i Innlandet selv, slår fast at det er store økonomiske utfordringer knyttet til Blæstad.

Blant annet er det beskrevet at bygningsmassen trenger store oppgraderinger.

I rapporten er det vurdert at en økning i den faglige satsingen på Blæstad, samtidig som infrastrukturen må tilpasses dette, vil medføre årlige ekstrakostnader på 16,1 til 22,5 millioner kroner.

Hedmark Bondelag har engasjert seg sterkt i prosessen, og mener beregningene fra Høgskolen i Innlandet er for høye.

Det er ikke vurdert som et faglig robust alternativ å ruste opp infrastrukturen uten et faglig løft.

En annen mulighet er å flytte aktiviteten til campus Evenstad i Stor-Elvdal. Dette er vurdert å koste rundt fire milioner kroner i året, og vil i følge rapporten være det alternativet hvor den faglige staben har minst behov for en økning.

Et tredje alternativ er en løsning sammen med bioteknologistudiene i høgskolens lokaler i Hamar sentrum, og det finnes kanskje også mellomløsninger?

Hamar-ordfører Einar Busterud er blant de som har gått hardt ut mot å flytte Blæstad.

Ved siden av Høgskolen i Innlandet, er det kun Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås og Nord Universitet som har studietilbud innen landbruk.

Forslag til vedtak

Forslaget til vedtak, som styret skal ta stilling til, er slik:

«Styret ser at det er store økonomiske utfordringer knyttet til å opprettholde utdanningene på Blæstad som i dag. Styret ber rektor om å utrede mer konkret mulighetene for samlokalisering med Anvendt økologi på Evenstad og/eller bioteknologi i Hamar. Utredningen leveres innen mai 2018.»

Det begrunnes slik i sakspapirene:

«Høgskolens økonomiske situasjon, i en fase med fusjon og utvikling av fagmiljø og Ph.D-utdanninger, medfører at det er det lite realistisk å legge til grunn at det kan omdisponeres midler i den grad de mest kostnadskrevende alternativene i rapporten medfører.

Det videre arbeidet må derfor legge til grunn at man ikke kan oppruste Blæstad til en fullverdig moderne campus. Dette må ligge til grunn for det videre arbeidet, og innebærer i praksis at det ikke er realistisk at dagens aktivitet på Blæstad kan videreføres som i dag.

Rektor vil derfor anbefale at styret ber om en videre utredning med utgangspunkt i alternativene som omfatter Evenstad og Hamar, eventuelt en kombinasjon av disse. Utredningen må legge til grunn at det nye fakultetet eventuelt skal tilby en fremtidig landbruksutdanning i samarbeid med regionale krefter.

Et fremtidig tilbud må kunne tilbys innenfor realistiske rammer, slik som beskrevet over. Rektor legger til grunn at å gjennomføre en slik videre utredning ligger innenfor ansvarsområdet til dekanen for det nye fakultetet.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.