Saken dreier seg kort sagt om det såkalte ulveforliket.

Som HA har skrevet flere ganger har det haglet med kritikk etter at regjeringen snudde opp ned på stortingsvedtaket som skulle regulere bestandsmål for ulv.

Ikke minst sauebønder i Hedmark ble fornøyde da det kom beskjed om at skulle felles noen titalls ulv.

HER KAN DU LESE REAKSJONEN FRA SAUEBØNDER I STANGE

Kontrabeskjeden skapte tilsvarende opprør.

Flere har meldt seg ut av Høyre i protest mot helomvendingen.

Mange beskriver saken som en klassisk by mot land-situasjon.

INTET ENTYDIG SIGNAL FRA HEDMARK

I romjula kastet fylkesordfører Dag Rønning (Sp) seg på saken.

Han har sendt et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) - samt stortingsrepresentantene - med beskjed om at flertallet av gruppelederne på fylkestinget i Haedmark støtter et tidligere omtalt oppfordring fra fylkets ordførere om å følge om Stortingets bestandsmål for ulv.

Gruppelederne for SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne signerte ikke brevet fra fylkespolitikerne.

HØYRE-TOPP ER MED

Høyre-politiker Rune Øygarden har sammen med Lasse Juliussen (Ap), Per Roar Bredvold (Frp), GeirByberg (KrF) og Helge Thomassen (Pensjonistpartiet) signet oppropet sammen med nevne fylkesordfører Rønning.

Gunnar A. Gundersen og Kristian Tonning Riise - Hedmark Høyres fremste representanter - har tidligere signalisert sin misnøye med ulve-vedtaket til sin egen statsråd.

HER ER TEKSTEN

Her er teksten i brevet Rønning har sendt til stortingsrepresentantene og statsråden:

"Fylkesordføreren og flertallet av fylkestingets gruppeledere slutter seg til oppfordringen fra ordførerne i Hedmark om at Stortinget sørger for at regjeringen følger opp Stortingets vedtak angående bestandsmål for ulv.

Fylkesordføreren og flertallet av fylkestingets gruppeledere slutter seg til oppfordringen fra ordførerne i Hedmark om at Stortinget sørger for at regjeringen følger opp Stortingets vedtak angående bestandsmål for ulv.

Vi viser til brev fra ordførerne i Hedmark til Stortingets representanter datert 22. desember 2016, der samtlige ordførere i Hedmark ber om at Stortinget sørger for at Regjeringen omgjør beslutningen om å si nei til lisensfelling av ulv.

Fylkesordføreren og gruppelederne for Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet støtter og stiller oss bak henvendelsen fra ordførerne.

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne støtter ikke henvendelsen. Gruppelederne for Venstre og Sosialistisk Venstreparti støtter den heller ikke, og har en nærmere begrunnelse for dette."

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00