Dette er en del av sjøledningsprosjektet. En arkeolog er med under arbeidet.

Her skal Hias avdekke den gamle ledningen, som ble lagt i 1982.

Denne skal kappes. Deretter skal ny ledning, som går fra kum 5 på Hias til Domkirkeodden via Mjøsa, kobles til. Dette skriver Hias i en pressemelding.

Eksisterende ledning skal graves opp og fjernes. Gamle ledninger, som ligger i Mjøsa, skal blåses opp, kappes og kjøres bort.

Området som Hias graver i er fredet. Derfor er arkeolog med i grøfta.

Hias bygger det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger skal sikre avløpstransporten fra Botsenden via Brumunddal og Jessnes til Hias.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00