Sist helg var det stengt for togtrafikk over Hamar stasjon i 48 timer.

Denne videoen - den er bare på to minutter - forklarer hvorfor. (Videoen liggen på youtube)

Bane Nor brukte helga til å jobbe på jernbanen over store deler av Østlandet.

En av de største jobbene ble utført på Hamar stasjon.

NORSK REKORD

- Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg har ikke hørt om at fire sporvekslere noen gang tidligere har blitt byttet ut i løpet av 48 timer. Dette kan nok være en norgesrekord, ja.

Det sier Aleksander Coucheron (31), prosjektleder i Bane Nor og sentral i arbeidet som skjedde på Hamar stasjon.

Han berømmer de ansatte, kommunen, entreprenør Mesta og ikke minst kundene/publikum som fant seg i unntakstilstand uten at det kom en eneste klage.

ENORME DIMENSJONER

Den største jobben som ble gjort på Hamar stasjon var å bytte ut tre vanlige sporvekslere og en dobbelt-veksler - alt like nord for Victoria-undergangen.

- Dette er meget komplisert arbeid, sier prosjektlederen.

Sporvekslerne som ble byttet ut har vært i daglig bruk siden 70-tallet.

Samtidig som sporvekslerne ble byttet ut skiftet man ut massen under, tresvillene og selve skinnene.

En vanlig sporveksler - av denne typen - veier om lag 15 tonn.

Dobbeltveksleren veide cirka 20 tonn.

16.500 TONN I DØGNET

For å illustrere hva sporvekslerne er dimensjonert for:

Sporvekslerne på Hamar stasjon blir hver dag kjørt over at om lag 70 tog. 

Hvert døgn ruller om lag 16.500 tonn over vekslerne.

- Vi hadde planlagt jobben i ett år. På det meste var nok 20-30 personer i sving samtidig, sier prosjektlederen og legger til:

- Vi lyktes takket være en fantastisk innsats fra de ansatte og god planlegging. Jeg har aldri hørt om maken!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00