Hele vår fyldige dekning fra fredagens styremøte kan du lese her.

Dette er innstillingen som ble vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet:

"1. Styret viser til sak 065-2018 og slutter seg til de tilpasninger i sengekapasitet og bemanning som det var redegjort for i saken. Styret forutsetter at dette planlegges og gjennomføres som del av arbeidet med tilpasning til økonomisk ramme og budsjett 2019 og det pågående arbeidet for å gi økonomisk og faglig bærekraft.

2. Sykehuset Innlandet skal fortsette å utvikle tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene ved å dreie behandlingstilbudet fra døgn til poliklinisk- og ambulant behandling. Videre skal prosessen om samlokalisering av DPS Gjøvik, Aurdal og Valdres lokalmedisinske senter og samlokalisering av DPS Lillehammer, Bredebygden og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter videreføres. Styret ber om at drøftingene med kommunene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres om faglig og praktisk samhandling forsterkes.

3. Styret ber om at det igangsettes en utredning med målsetning om samlokalisering av pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer.

4. Habiliteringstjenesten i Hedmark skal finne andre lokaler i foretakets eide lokaler som ledd i arbeidet med å redusere antall leide lokaler.

5. Foretaksstabene skal nedskaleres med tolv prosent tilsvarende 23 millioner kroner fra 2019. Dette omfatter også effekter av virksomhetsoverdragelsen av Kongsvinger til Akershus universitetssykehus fra februar 2019. Som ledd i nedskaleringen av foretaksstabene skal det vurderes å redusere bruk av leide arealer i foretakets administrasjons- og servicesenter.

6. Styret tar til etterretning at det
– etableres én bildediagnostisk avdeling med felles ledelse i henholdsvis divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer fra april 2019.
– gjøres endringer i vaktordning for medisinsk teknologi ved divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer for å redusere kostnadsnivå og tilpasses klinikkens behov.
– innføres felles ferieavvikling for øre-, nese- og halsavdelingene i Elverum og på Gjøvik fra 2019.

Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv med fokus på avbøtende tiltak. Det forutsettes at tillitsvalgte og verneombud på divisjons- og foretaksnivå orienteres om og involveres i prosessene og arbeidet med omstilling og tilpasning av driften. Videre legges det til grunn at omstilling gjennomføres i henhold til gjeldende lov og avtaleverk."

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.