Det er Hamar kommune, Hamar gårdeierforening og Hamar sentrum AS som spleiser på den nyopprettede prosjektstillingen i 60 prosent. Dobloug var en av i alt tretten søkere.

Hun starter i jobben allerede på tirsdag, og skal bli en koordinator for aktiviteter i sentrum og et bindeledd mellom butikker, gårdeiere og kommune. Det blir hennes jobb å sette de som ønsker å drive forretning i sentrum med gårdeiere som har ledige og egnede lokaler.

Dobloug er selv entusiastisk og klar for jobben.

– Den første oppgaven blir å hilse på alle som driver butikk og gårdeiere i sentrum. Min rolle blir å være en brubygger og sentrums ansikt utad, sier Dobloug.

Hun har en omfattende CV, som spenner fra mekling til handel, kommunal virksomhet, frivillig arbeid og politikk.

Dobloug er kjent fra torgbakeriet i Brumuddal, som amatørskuespiller/ildsjel i Nes Friteater og lokalpolitiker for Høyre.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00