Varsellampene har lyst rødt de to siste dagene i Hamar. Da har luftkvaliteten i byen vært faretruende dårlig. I går morges var det bra kvalitet på lufta, men så steg det til middels, og midt på dagen lyste varsel-lampene rødt.

I morgentimene i dag onsdag er lufta bra i Hamar. Også i Gjøvik og Lillehammer har varsellampene lyst rødt de siste dagene, men også der er luftkvaliteten nå bra.

SE HER: I dag blir lufta bedre i Hamar

Klikk på lenken over. Da kan du se hvordan lufta er i Hamar fra minutt til minutt. 

Feier gatene

Måling av luftkvaliteten i Hamar viser at grenseverdiene for svevestøv er overtrådt, og man setter derfor i verk tiltak for å bedre forholdene.

Generelt viser målingen at det er lav helserisko forbundet med luftkvaliteten i Hamar, men det kan være enkelte dager i vinterhalvåret da mengden svevestøv er for høy, og resultatene overvåkes derfor nøye.

- Vi følger opp målingene framover og vil eventuelt vurdere andre tiltak, som for eksempel salting, sier forvalter Steinar Bjørnstad ved Teknsik drift og utbygging. 

Barn, gravide, eldre og personer med underliggende sykdommer (astma, hjerte- karsykdommer og luftveislidelser) er spesielt sårbare for luftforurensning, og bør i perioder med høy luftforurensing begense oppholdet utendørs.

- Værforholdene gjør at tilstanden er over grenseverdiene også i de andre Mjøsbyene i dag, legger Bjørnstad til.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00