Avdelingslederen og samfunnsviteren ved Nav Hamar, med mastergrad i politikk og økonomi, var én av 31 søkere til stillingen som næringssjef i Stange kommune.

Kona, Linn Alicia Slora Kristiansen er kommunikasjonsrådgiver i NHO Innlandet.

Den jobben fikk altså ikke 33-åringen, men fredag takket han ja til en stilling som rådgiver for næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune. Nå skal altså lederen i Samhold og Ottestad Arbeiderlag jobbe med næringsutvikling på fylkesnivå, og kan fortsette med å være i lokalpolitikken i Stange uten at det kommer i noen som helst rollekonflikt. Kristiansen har uttalt at han vil være tydelig og klar.

Tre av søkerne til næringssjefstillingen var hemmelige. Ifølge kommunalsjef Frode Haugan er ansettelsen foretatt, men den tilsatte har fått tid til å orientere sitt nærmiljø før navnet offentliggjøres.

Bedre representasjon

Tore Ketil Stårvik har som mål å stifte den tverrpolitiske Ottestadlista til kommunevalget i 2019. Kristiansen sier han ikke er aktuell for denne lista.

– For meg handler politikk om å ta ansvar for helheten, ikke enkeltsaker. Man har trukket paralleller til By- og bygdelista i Hamar som en inspirasjon. Det er imidlertid en stor og vesentlig forskjell på de to listene. Einar Busterud og hans parti i Hamar jobber for hele kommunen, ikke spesifikt Ridabu, sier Kristiansen.

Han er overbevist om at samfunnsutviklingen er mest tjent med politikere som tar ansvar for helheten.

– Kommunen bør satse der hvor de fleste ønsker å bosette seg, og således er jeg svært opptatt av at Ottestad skal prioriteres. For Stange kommune er det likevel viktig at også Stange og Tangen prioriteres, ettersom det er potensial for økt tilflytting og vekst i disse områdene.

– Må tørre å være stolt

– Du er vel enig med Stårvik i at Ottestad burde hatt flere representanter i kommunestyret?

– I likhet med Stårvik er jeg enig i at Ottestad bør ha flere kommunestyrerepresentanter og tydelige stemmer. Samhold og Ottestad Arbeiderlag skal jobbe hardt i forkant av nominasjonsprosessen for å få til dette. Vi ønsker alle i Ottestad velkommen til å engasjere seg, sier han.

Kristiansen poengterer at det skjer svært mye positivt i hele Stange kommune, inkludert Ottestad. Åkersvika Hageby er et sentralt prosjekt som er framtidsrettet og spennende. Her vil kommunen tiltrekke seg innflyttere som ønsker å bo urbant, men som vil bort fra det høye kostnadsnivået i Oslo.

– Vi har alt som skal til, vi må bare tørre å si det høyt nok. Stange kommune trer fram på kommunebarometeret fra 115. til 54. plass på ett år. Dette beviser at Stange er i frammarsj med gode utsikter for framtiden. Vi politikere i Stange må bli flinke til å markedsføre både kommunen og regionen. Jeg er stolt av hva Arbeiderpartiet i Stange har fått til over tid, men jeg tror også vi har litt å gå på. Derfor vil jeg jobbe hardt for å være med på å sette Stange på kartet, ikke bare her i regionen, men også nasjonalt, sier Kristiansen.

Kristiansen synes det er trist å forlate alle dyktige medarbeidere på Nav Hamar. Stillingen i fylkeskommunen gleder han seg imidlertid til å ta fatt på.

– I Hedmark er det veldig mye spennende som skjer, blant annet innen opplevelsesnæring og bioøkonomi, avslutter Helmik Slora Kristiansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00